ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักเรียน)
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 18 (อ่าน 228) 05 พ.ย. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปี65 (อ่าน 494) 07 ส.ค. 65
ประกาศการสอบแก้ตัวของรายวิชา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 565) 25 ก.ค. 65
ประกาศการสอบแก้ตัวของรายวิชา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 591) 05 พ.ค. 65
ประกาศการสอบแก้ตัวของรายวิชา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 734) 07 มี.ค. 65
ประกาศการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของรายวิชา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 883) 01 พ.ย. 64
ประกาศการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของรายวิชา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1435) 02 ธ.ค. 63
ประกาศแก้ 0 ร มผ. มส. รอบสุดท้ายเฉพาะม.3และม.ุ6 (อ่าน 1610) 22 พ.ค. 63
แจ้งขอเลื่อนการรับ ปพ.1 และ ปพ.2 (อ่าน 1598) 25 มี.ค. 63
ประกาศ แก้ ร 0 มผ. มส. (อ่าน 1652) 07 มี.ค. 63
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( Coronavirus (อ่าน 2168) 04 มี.ค. 63
ประกาศการสอบแก้ตัวของรายวิชา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1771) 31 ต.ค. 62
ประกาศ นักเรียนที่มีแนวโน้มเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1952) 02 เม.ย. 62
คลินิกแก้ผลการเรียน 0 และ ร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (5 เทอม) (อ่าน 2087) 08 มี.ค. 62
ประกาศ การสอบแก้ตัวของรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1586) 06 มี.ค. 62
เชิญชวนนักเรียนภายในโรงเรียนสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1826) 10 ก.ย. 61
บันทึกโปรไฟล์ความดีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียน (อ่าน 2088) 24 ส.ค. 61
ประกาศ นักเรียนที่มีแนวโน้มเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2040) 09 เม.ย. 61
แจ้งการจบหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2263) 25 มี.ค. 61
ประกาศเรื่อง การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 (อ่าน 2376) 10 ม.ค. 61
ประกาศเรื่อง การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 (อ่าน 1967) 27 ต.ค. 60