คณะผู้บริหาร

นายดุลลาภ ตาเล๊ะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา