ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายดุลลาภ ตาเล๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสรายุทธ์ ไชยพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธา มุสิกภาชน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มกราคม 2540 - 30 กันยายน 2550