จดหมายข่าว SMTE
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ โครงการฯSMTE
กิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ ยะลา
ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2565
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 91 ครั้ง