คณะผู้บริหาร

นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา