กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิซาน่า จารง
ครู คศ.1

นางสาวฮัสเมาะห์ สาเลง
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)

นางสาวแวฮากีมะห์ แวหะยี
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)