กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอายนา อาบูบากา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ
ครู คศ.2

นางสาวนิซารีตา นิมุ
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)

นางสาวฟาดียะห์ บินยูโซะ
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)

นางสาวการีหม๊ะ ดามาเร๊าะ
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)